0 ks :
 x 

Udeľujete týmto súhlas firme Roman Schneider, se sídlem Na Pěčonce 2162/2, 710 00 Ostrava Česká republika, IČO: 66694574, (ďalej len "Správca"), aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) spracovávala tieto osobné údaje:

- meno a priezvisko
- názov spoločnosti, IČO, DIČ
- e-mail
- telefónne číslo
- adresa / dodacia adresa

1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail a adresa je nutné spracovať za účelom doručenia objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. Tieto údaje budú správcom spracované po dobu nevyhnutne nutnú, teda po dobu nutné archivácie daňových dokladov ako ukladajú zákony SR.

2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
a. Poskytovateľ softvéru, poskytovateľ webhostingu, účtovná firma.
b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť
- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
- požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Predajca

Roman Schneider

  • Na Pěčonce 2/2162, 710 00 Ostrava
  • +420 775 295 002
  • obchod@epuskohled.cz

Prihlasovací formulár

Zaregistrujte sa a získajte výhody

Zaregistrujte si účet ešte dnes a získajte skvelé ponuky a prispôsobené produkty iba pre vás.

  • Zabezpečený registračný formulár
  • Dáta môžete kedykoľvek aktualizovať
  • Jednoduché objednávanie produktov