+ 420 775 295 002

Košík0

PLCZSK

Paralaxa, o čo vlastne ide?

Paralaxa u zameriavacích zariadení.

Negatívne sa paralaxa prejavuje aj u niektorých zameriavacích zariadení. Napr. u puškohľadov pri streľbe na blízke ciele vplyv paralaxy (uhol medzi osou hlavne a osou optickej sústavy) na umiestnenie zásahu s klesajúcou vzdialenosťou cieľa rastie. Pozn: Puškohľady bývajú vybavené korekciou objektívu (anglicky AO - adjustable objective), ktorá sa označuje ako korekcia paralaxy nie preto, že by spôsobovala zmenu smeru osi optickej sústavy, ale pretože eliminuje chybu zamerania cieľa v prípade vyosenie oka mimo optickú sústavu puškohľadu.

paralaxa