0 ks :
 x 

Laser, ako vlastne tento funguje?

Laser je tvorený aktívnym prostredím (1), rezonátorom (3,4) a zdrojom energie (2).

Zdrojom energia, ktorý môže predstavovať napríklad výbojka, je do aktívneho média dodávaná ("pumpovaná") energia. Tá energeticky vybudí elektróny aktívneho prostredia zo základnej energetickej hladiny do vyššej energetickej hladiny, dôjde k tzv excitácii. Takto je do vyšších energetických stavov vybudenie väčšina elektrónov aktívneho prostredia a vzniká tak tzv inverzie populace.Při opätovnom prestupe elektrónu na nižšiu energetickú hladinu dôjde k vyžiarenie (emisii) kvantá energia vo forme fotónov. Tieto fotóny následne interagujú s ďalšími elektróny inverznej populácie, čím spúšťajú tzv stimulovanú emisiu fotónov, s rovnakou frekvenciou a fázou, aj u nich. Vďaka umiestneniu aktívne časti lasera do rezonátora, tvoreného napríklad zrkadlami, dochádza k odrazu lúča fotónov a jeho opätovnému priechodu prostredím. To ďalej podporuje stimulovanú emisiu, a tým dochádza k exponenciálnemu zosilňovanie toku fotónov. Výsledný svetelný lúč potom opúšťa telo lasera priechodom cez polopriepustné zrkadlo.

Predajca

Roman Schneider

  • Na Pěčonce 2/2162, 710 00 Ostrava
  • +420 775 295 002
  • obchod@epuskohled.cz

Prihlasovací formulár

Zaregistrujte sa a získajte výhody

Zaregistrujte si účet ešte dnes a získajte skvelé ponuky a prispôsobené produkty iba pre vás.

  • Zabezpečený registračný formulár
  • Dáta môžete kedykoľvek aktualizovať
  • Jednoduché objednávanie produktov